COROS Add New Water Sports Profiles

COROS Add New Water Sports Profiles to bring a smile to the faces of existing Coros…

Endomondo ‘Retired’ – aka Shut Down Forever

Endomondo to Shut Sad news for Endomondo. Owner, Under Armour, has announced that the service will…

Garmin Ski Power ⛷️ FINALLY. Native Run Power SOON

Garmin introduces XC Ski Power